Miło nam poinformować, że OPEN LANGUAGE SCHOOL jest Centrum Egzaminacyjnym Pearson Test of English, dzięki czemu na miejscu, w naszej siedzibie można przystąpić do egzaminów, które umożliwiają zdobycie międzynarodowych i honorowanych na całym świecie certyfikatów stanowiących potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

Znajomość języka obcego potwierdzona certyfikatem otwiera drzwi do zagranicznych uczelni, a coraz częściej staje się niezbędna również w karierze zawodowej. Zdanie egzaminu na określonym poziomie jest także ważnym elementem motywującym do dalszej nauki. Egzaminy PTE i LCCI są dopasowane do indywidualnych potrzeb uczniów, uniwersytetów oraz pracodawców, dostarczając wiarygodnych informacji na temat poziomu znajomości języka.


W Centrum Egzaminacyjnym OPEN LANGUAGE SCHOOL oferujemy możliwość zdawania następujących egzaminów:

PTE YOUNG LEARNERS - egzaminy dla dzieci na 4 poziomach zaawansowania, które łączą naukę z zabawą,
PTE GENERAL
- egzaminy z j. angielskiego ogólnego dla młodzieży i dorosłych, dostępne na 6 poziomach zaawansowania od A1 do C2,
LCCI - egzaminy z j. angielskiego w biznesie,  dostępne na kilku poziomach zaawansowania w różnych, także specjalistycznych, dziedzinach.

Egzaminy PTE Young Learners:
 - są przeznaczone dla dzieci w wieku 6 -13 lat,
 - sprawdzają cztery umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
 - kładą nacisk na komunikowanie się,
 - wykorzystują scenariusze z życia codziennego, dzięki czemu mają bardzo przyjazny format,
 - łączą naukę z zabawą, a tym samym motywują do nauki języka angielskiego i zachęcają do swobodnej komunikacji.

Więcej informacji o PTE Young Learners>>

Egzaminy PTE General:
- są skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages - ESOL),
- kładą nacisk na komunikację w sytuacjach z życia wziętych, a nie zapamiętywanie specyficznego słownictwa czy struktur językowych,
- sprawdzają cztery umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
- weryfikują znajomość gramatyczną w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych,
- umożliwiają zdobycie międzynarodowego certyfikatu poświadczającego kompetencje językowe.

Certyfikat:
PTE General Level 3, 4 i 5 uznany jest za potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymagane w procesie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o pracę w Służbach Cywilnych,
PTE General Level 4 i 5 stanowi potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymagane do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej,
PTE General Level 3, 4 i 5 zwalnia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego,
PTE General Level 3 jest uznany za potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych do podjęcia pracy w roli nauczyciela języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
PTE General Level 4 i 5 jest uznany za potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych do podjęcia pracy w roli nauczyciela języka angielskiego w starszych klasach szkoły podstawowej, gimnazjum i szkołach średnich.

Więcej informacji o PTE General>>


Egzaminy LCCI:

- są skierowane do osób u progu kariery zawodowej, pracowników działów finansowych, menedżerów i pracowników na stanowiskach zarządzających,
- pozwalają udokumentować znajomość języka biznesowego oraz zagadnień z obszarów finansów,
- są uznawane przez największe korporacje na świecie, prestiżowe uczelnie oraz organizacje zawodowe związane ze światem biznesu, finansów i edukacji,
- zwalniają z egzaminów zawodowych - są honorowane przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) i Chartered Institute of Marketing (CIM).

Więcej o LCCI>>

Egzaminy w naszym Centrum Egzaminacyjnym odbywają się w czerwcu każdego roku. W miarę indywidualnych potrzeb możemy również zaproponować udział w sesji zimowej.

Ucz się z nami i zdobądź certyfikat, który liczy się w praktyce na całym świecie!


OPEN LANGUAGE SCHOOL
ul. Sienkiewicza 65
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 605 837 077, kontakt@olschool.pl
olschool.pl