W OPEN LANGUAGE SCHOOL każdy znajdzie ofertę dla siebie. Organizujemy zajęcia indywidualne i grupowe, a ponadto systematycznie wprowadzamy nowe, autorskie formy zajęć. Dokładamy wszelkich starań, żeby każdy kto zdecyduje się rozpocząć z nami naukę, kończył ją z zakładanym przez siebie rezultatem. Co ważne w czasie naszych kursów nie tylko uczymy języka angielskiego na danym poziomie, ale równocześnie jako Centrum Egzaminacyjne PTE, przygotowujemy naszych słuchaczy do egzaminów PTE General, które umożliwiają zdobycie międzynarodowych i honorowanych na całym świecie certyfikatów stanowiących potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

W naszej szkole prowadzimy następujące, podstawowe formy zajęć dla dorosłych:
- kursy w małych grupach od 3 do 6 osób,
- kursy indywidualne,
- kursy autorskie i specjalistyczne.


Kursy grupowe
trwają od października do czerwca. Ich celem jest opanowanie przez uczestników znajomości języka obcego na odpowiednim poziomie (od A1 do C2). Każdy z organizowanych kursów przygotowujemy pod kątem danej grupy dobierając odpowiednie podręczniki i materiały edukacyjne, metody nauczania oraz optymalne proporcje w nacisku na poszczególne umiejętności językowe. Co istotne nie uczymy „wkuwania" słówek i „suchego" operowania regułami gramatycznymi. Uczymy przede wszystkim swobodnego komunikowania się, bo w tym w naszym przekonaniu tkwi sens nauki języków obcych.

Kursy indywidualne można rozpocząć w dowolnym momencie, również w ferie i wakacje. To oferta nauki języka dla osób chcących osiągnąć szybkie efekty. Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej są to zajęcia nastawione na konwersacje, ale to słuchacz określa jaki cel chce osiągnąć. My natomiast oceniamy jego możliwości, tak by w ramach formuły kursu, którą wspólnie wybierzemy osiągnął jak najlepsze wyniki w stosunku do swoich oczekiwań. Na zajęciach indywidualnych uczymy nie tylko języka angielskiego, ale również języka hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego.

Kursy autorskie i specjalistyczne to oferta dedykowana konkretnym słuchaczom oraz tematyce. Tylko u nas znajdziesz takie kursy jak: „The Specialist” - zawodowe kursy tematyczne, „Last minute” - kurs przeznaczony dla osób wyjeżdżających na wakacje lub do pracy za granicą, „Interviev” - kurs komunikacji społecznej czy „Get a Win” - kurs bussines english.


Wszystkie kursy prowadzimy z naciskiem na praktyczną znajomość języka obcego oraz na każdym z poziomów zaawansowania. Nauka na danym poziomie kończy się testem podsumowującym i wydaniem certyfikatu OLS. Chętni słuchacze mogą przystąpić do egzaminu PTE General. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Całość oceniania jest w Wielkiej Brytanii.

Egzaminy PTE General:

- są skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages - ESOL),
- kładą nacisk na komunikację w sytuacjach z życia wziętych, a nie zapamiętywanie specyficznego słownictwa czy struktur językowych,
- sprawdzają cztery umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
- weryfikują znajomość gramatyczną w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych,
- umożliwiają ocenę i zdobycie międzynarodowego certyfikatu poświadczającego kompetencje językowe.

Więcej informacji o certyfikatach PTE General i ich uznawalności>>


OPEN LANGUAGE SCHOOL
ul. Sienkiewicza 65
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 605 837 077, kontakt@olschool.pl
olschool.pl