W OPEN LANGUAGE SCHOOL stawiamy na nowoczesne i praktyczne metody nauki angielskiego od najmłodszych lat. Dzięki stałej współpracy metodycznej z wydawnictwem Pearson Longman i prowadzonym przez nas Centrum Egzaminacyjnym  PTE w czasie naszych kursów nie tylko przygotowujemy dzieci i młodzież do opanowania języka angielskiego na danym poziomie, ale równocześnie przygotowujemy  je do egzaminów międzynarodowych - PTE Young Learners i PTE General.


W ofercie dla DZIECI znajdują się kursy, które przygotowują do egzaminów PTE Young Learners na poziomach:
1. Firstwords - A1
2. Springboard - A1
3. Quickmarch - A1/A2
4. Breakthrough - A2

Każdy poziom kończy się testem podsumowującym i wydaniem certyfikatu OLS. Chętni uczniowie mogą przystąpić do egzaminu PTE Young Learners, którego celem jest sprawdzenie umiejętności językowych, ocenianych w Wielkiej Brytanii. Egzamin został zaprojektowany tak, aby zachęcić dzieci do uczenia się języka angielskiego, a jego format  z uwagi na to, że podczas egzaminu dzieci biorą udział w sytuacjach, z którymi spotykają się w życiu codziennym, jest bardzo przyjazny.

Egzaminy PTE Young Learners:
 - są przeznaczone dla dzieci w wieku 6 -13 lat,
 - sprawdzają cztery umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
 - kładą nacisk na komunikowanie się,
 - łączą naukę z zabawą, dzięki czemu motywują do nauki języka angielskiego i zachęcają do swobodnej komunikacji.

W ofercie dla MŁODZIEŻY znajdują się kursy, które przygotowują do egzaminów PTE General na poziomach:
- Level A1 - poziom A1
- Level 1- poziom A2
- Level 2 - poziom B1
- Level 3 - poziom B2
- Level 4 - poziom C1
- Level 5 - poziom C2

Każdy poziom kończy się testem podsumowującym i wydaniem certyfikatu OLS. Chętni uczniowie mogą przystąpić do egzaminu PTE General, który umożliwia zdobycie międzynarodowego i honorowanego na całym świecie certyfikatu stanowiącego potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Całość oceniania jest w Wielkiej Brytanii.

Egzaminy PTE General:

- są skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages - ESOL),
- kładą nacisk na komunikację w sytuacjach z życia wziętych, a nie zapamiętywanie specyficznego słownictwa czy struktur językowych,
- sprawdzają cztery umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
- weryfikują znajomość gramatyczną w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych,
- umożliwiają ocenę i zdobycie międzynarodowego certyfikatu poświadczającego kompetencje językowe.

Więcej informacji o certyfikatach PTE General i ich uznawalności>>


Poza zajęciami kursowym zapraszamy również zajęcia indywidualne, które:
- rozwijają umiejętności językowe dziecka,
- pobudzają ciekawość i chęć nauki języka obcego,
- pomagają aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych.
W ramach zajęć indywidualnych uczymy również j. hiszpańskiego i j. niemieckiego.

W naszej ofercie w okresie ferii i wakacji organizujemy półkolonie FunnyWinter & FunnySummer w czasie, których gwarantujemy:
- autorską metodę nauki języka angielskiego przez interakcję,
- zajęcia z native speaker'ami,
- poznawanie kultury i zwyczajów innych krajów,
- naukę poprzez zabawę.

OPEN LANGUAGE SCHOOL
ul. Sienkiewicza 65
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 265 35 00, 605 837 077, kontakt@olschool.pl
olschool.pl