CZYM WYRÓŻNIA SIĘ OPEN LANGUAGE SCHOOL?
Autorskim programem nauczania, stałym nadzorem metodycznym, nowoczesną bazą dydaktyczną. Należymy do szkół, które kładą szczególny nacisk na rozwój umiejętności praktycznych i konwersacyjnych. To najlepsza rekomendacja do nauki w naszej szkole.

KTO MOŻE UCZYĆ SIĘ W NASZEJ SZKOLE?

Każdy, ponieważ OLSchool organizuje kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania, a także kursy specjalistyczne dla pracowników firm i instytucji. Celem naszej szkoły jest przygotowanie słuchacza do swobodnego posługiwania się językiem obcym w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych. To klient określa czy języka uczy się dla przyjemności czy jest mu on potrzebny w pracy, a może to być również tak prozaiczna potrzeba jak wyjazd za granicę i chęć poznania obcego kraju. Organizujemy również kursy przygotowujące do egzaminów PTE General i PTE Young Learners. Dla każdego tworzymy optymalną ofertę, warunki i możliwości.
 
JAK DŁUGO TRWA KURS?
W zależności od wieku i poziomu zaawansowania od 60 godz. rocznie w przypadku najmłodszych, przez 110 dla młodzieży i dorosłych, do 120 godz. w przypadku przygotowania do egzaminów PTE. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

JAKICH JĘZYKÓW MOŻNA SIĘ U NAS UCZYĆ?
W OLSchool uczymy przede wszystkim języka angielskiego i hiszpańskiego, ale również niemieckiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego.

ILE KOSZTUJE KURS?
Wszystko zależy od poziomu zaawansowania i liczby słuchaczy w grupie. Standardowy kurs to koszt od 449 zł. dla dzieci i 649 zł. dla dorosłych za semestr.

CO OTRZYMUJĘ W RAMACH OPŁATY?
W ramach opłaty, poza nauką na wysokim poziomie, nasi słuchacze otrzymują materiały do zajęć, dodatkowe konsultacje z lektorem oraz konwersacje językowe. Wszyscy mają również dostęp do kawiarenki internetowej i biblioteki językowej.

JAK LICZNE SĄ GRUPY?
Standardowe grupy liczą od 6 do 10 osób. Istnieje również możliwość zorganizowania zajęć indywidualnych oraz zajęć w małych grupach 3-4 i 5-6 osobowych.

CO DZIEJE SIĘ W PRZYPADKU KIEDY CZĘŚĆ ZAJĘĆ PRZEPADA NP. Z POWODU ŚWIĄT?
Kurs trwa dokładnie tyle godzin ile przewiduje umowa zawarta z Klientem. Jeżeli z jakiegoś powodu, któreś z zajęć nie mogą się odbyć, kurs jest odpowiednio wydłużony tak, żeby cały zaplanowany program został zrealizowany.

KTO UCZY W OPEN LANGUAGE SCHOOL?
W naszej szkole uczą lektorzy mający wieloletnie doświadczenie w nauczaniu i przygotowywaniu do egzaminów językowych. Każdy z nich ma ściśle przydzielone zadania i odpowiada za swój przedział wiekowy, poziom zaawansowania słuchaczy oraz specjalizację językową. Lektorzy podlegają nadzorowi metodyka, a jakość ich pracy jest systematycznie monitorowana.

JAKĄ METODĄ UCZY OPEN LANGUAGE SCHOOL?
Kursy językowe opierają się na sprawdzonej metodyce Pearson Longman oraz autorskich rozwiązaniach wykładowców OLSchool, które stawiają przede wszystkim na praktykę w posługiwaniu się językiem obcym. Priorytetową metodą nauczania jest metoda komunikatywna motywująca do szeregu interakcji na zajęciach. Nieodzownym elementem zajęć jest wykorzystanie nieograniczonych możliwości jakie daje praca z tablicą multimedialną i oprogramowaniami językowymi. Nie skupiamy się jednak na jednej metodzie, a łączymy różne strategie najlepszego dotarcia do naszego słuchacza, tak aby nauka była jak najbardziej efektywna. Jako Centrum Egzaminacyjne PTE pracujemy w oparciu o materiały i metodykę zgodną z ESOL (English for Speakers of Other Languages).

CZY SĄ SPECJALNE KURSY DLA DZIECI?
Oczywiście i to poczynając już od dzieci w wieku przedszkolnym w ramach specjalnych programów. Co najważniejsze szkoła stwarza możliwość kontynuacji nauki na każdym poziomie. Organizujemy również kursy przygotowujące do egzaminów PTE Young Learners, a w ferie zimowe i wakacje półkolonie z angielskim.

JAK WERYFIKOWANA JEST WIEDZA?
Po każdym zakończonym etapie nauki nasi słuchacze piszą test, który pozwala zweryfikować ich wiedzę i pokazać czego nauczyli się w danym okresie. Weryfikacja wiedzy jest bardzo istotną częścią nauczania w OLSchool. Standardem pracy naszych lektorów jest systematyczna ocena efektów nauczania i monitorowanie postępów słuchacza. Każdy etap nauki w naszej szkole kończy się wręczeniem certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności.
 
CZYM JEST I CO DAJE EGZAMIN PTE GENERAL?
Egzaminy PTE General umożliwiają zdobycie międzynarodowego i honorowanego na całym świecie certyfikatu uznawanego przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego. W Polsce uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego oraz Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego, zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego, są preferowane przez coraz większą grupę pracodawców.

CZYM JEST I CO DAJE EGZAMIN PTE YOUNG LEARNERS?
Egzaminy PTE Young Learners zostały stworzone, żeby zachęcać i motywować dzieci do uczenia się języka angielskiego. Ich celem jest sprawdzenie umiejętności i zdolności komunikowania się oraz dostarczenie informacji zwrotnej o umiejętnościach dziecka. W przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdoła osiągnąć wymaganego poziomu zaawansowania, otrzyma on informację o tych obszarach, w których wykazał się najsłabszą ich znajomością.

CO OZNACZAJĄ SYMBOLE A1, A2, B1, B2, C1, C2?
Jest to najczęściej używana do ocenienia poziomu biegłości językowej Skala Rady Europy (Common European Framework of Reference). Składa się ona z sześciu stopni. A1 to stopień najniższy, C2 - najwyższy. Poszczególne symbole odpowiadają następującym poziomom znajomości języka obcego:
A1 (Elementary)
A2 (Pre-Intermediate)
B1 (Intermediate)
B2 (Upper-Intermediate)
C1 (Advanced)
C2 (Mastery).


OPEN LANGUAGE SCHOOL
ul. Sienkiewicza 65
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 605 837 077, kontakt@olschool.pl
olschool.pl